Aktiviteter under konflikten

Skab opbakning i dit lokalområde
BF forventer og opfordrer til, at alle medlemmer deltager i aktiviteter i forbindelse med den kommende konflikt – såvel lokale som landsdækkende i det omfang, det er muligt.
Du kan sammen med dine kolleger og/eller de mange andre offentlige ansatte, der er omfattet af konflikten i dit lokalområde vise, at vi kæmper for vores allesammens velfærd og den danske model. Med synlige aktiviteter sikrer vi sammen mediernes og omverdenens opbakning.
Vil du gerne være med til planlægge aktiviteter under konflikten, eller har du en god idé, kan du sende den ind til BF, så hjælper vi gerne med at dele den. Du kan også orientere dig i vores idékatalog, som du kan bruge som inspiration til nye aktiviteter. 


Deltag i aktiviteter under konflikten 
Få overblik over de mange konfliktaktiviteter, du kan deltage i. I samarbejde med de øvrige Akademiske organisationer har Djøf lavet et Danmarkskort. Her kan du se, hvad der sker i hele Danmark. Deltag! Når vi står skulder ved skulder, får vi en større gennemslagskraft. Det er nu, det gælder om at stå sammen for at sikre en løsning for alle. 


BF-kampagne-materiale
Alle medlemmer, der er udtaget til strejke, modtager inden strejken evt. går i gang, strejkematerialer fra BF i form af t-shirts, badges, klistermærker med mere samt et idekatalog til strejkeaktiviteter, de kan være med til at sætte i gang.
Hvis der bliver strejke vil der på strejkens første dag planlægges strejkemorgenmad for medlemmer, der er gået i strejke. Hold øje med hjemmesiden.
BF samarbejder med alle de øvrige offentlige organisationer om en generel kampagne omkring OK18. Bliver konflikten en realitet efter påske, vil du høre mere om den.

Her kan du finde logoer og andet kampagnemateriale, BF bruger i forbindelse med OK18: 
BFair-logo

En løsning for alle-hjerte
Skilt: Arbejdspladsen bakker op om de offentligt ansatte

Inspirationsflyer til OK18
Nok-er-nok-profilramme

Økonomi
BF giver økonomisk støtte til alle aktiviteter, der kan relateres til konflikten i forbindelse med OK18. Ved udlæg på under 1.000 kr. skal I blot indsende bilag mærket ”Konflikt OK18”.
For beløb på mere end 1.000 kr. skal der forinden ansøges. 
Du ringer eller skriver blot til BF (3888 2233 – bf@bf.dk. Skriftlige ansøgninger bedes påført ”Konflikt OK18”). Efterfølgende indsendes overslag over forbrug (bilag).
I kan således løbende ansøge BF om midler til lokale aktiviteter, samt til deltagelse i centrale aktiviteter.
Vi modtager ansøgninger fra TR, klubber og også fra medlemmer, der ikke har en TR eller som deltager i aktiviteter arrangeret af den lokale AC-TR m.v. 
Husk altid at have oplysning om kontonummer klar, når du ringer (eller skriver) til BF. Vi udbetaler så hurtigt som muligt til det oplyste kontonummer. 
Såfremt det ikke er muligt at ansøge forud for den enkelte aktivitet, har I mulighed for at anvende penge fra jeres lokale klubkasse. Når I så senere får overført penge fra BF, tilbagefører I blot de midler, der er ”lånt” af klubkassen.
BF skal sørge for at behandle alle ansøgninger, så hurtigt som overhovedet muligt.