Tør du stå uden for fællesskabet, når konflikten kommer?

Der forhandles p.t overenskomster på de offentlige områder (Staten, kommunerne og regionerne). Meget tyder på at forhandlingerne vil ende med en konflikt. Det betyder, at offentlige ansatte kan blive udtaget til at strejke allerede fra den 1. april 2018. Det er også muligt, at arbejdsgiverne vælger at lockoute offentlige ansatte.

På denne baggrund opfordrer vi ikke-medlemmer til at melde sig ind i BF og  støtte op om de kollektive aftaler.

Ikke-medlem? – bliv medlem nu!
Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse har besluttet, at ikke-medlemmer har mulighed for at indmelde sig i forbundet frem til den 1. februar 2018 og dermed modtage konfliktunderstøttelse. Har BF modtaget din indmeldelse senest den 31. januar 2018, vil du blive tilbudt samme vilkår for konfliktstøtte som alle andre medlemmer. Indmeldelsen vil have virkning fra 1. februar 2018.
Hvis du indmelder dig efter 1. februar 2018, vil du i de første 6 måneder ikke være berettiget til at modtage konfliktunderstøttelse, medmindre du ved indmeldelsen betaler 6 måneders kontingent bagudrettet. 

Dimittender kan fortsat optages på almindelige vilkår den første måned efter endt uddannelse og vil være berettiget til konfliktunderstøttelse uden karens og uden at betale 6 måneders kontingent bagud.

Baggrund for konflikten
Aldrig tidligere har man set en så aggressiv offentlig arbejdsgiver, som vi p.t. ser det på det statslige område. Vi skal forholde os til en Moderniseringsstyrelse, der i 2016 og 2017:

1) kaldte hver 10. statslige ansatte for doven
2) fjernede grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag som betalte fridage – uden forhandling 
3) meldte ud, at den betalte frokostpause ikke var en del af overenskomsten 
4) meldte ud, at lønningerne i det offentlige skal være mindre end lønudviklingen på det private område – inden forhandlingerne overhovedet er påbegyndt.

Moderniseringsstyrelsen viser således tydeligt, at den ikke længere respekterer den danske model, hvor arbejdsmarkedets forhold fastlægges ved forhandlinger mellem parterne.

Den samlede organisationsside er parat til at imødegå denne udfordring. Derfor er der stor risiko for, at der varsles strejke til ikrafttræden med virkning fra 1. april 2018.

Der er størst sandsynlighed for at strejken rammer det statslige område, men for at gøre den så omfattende som muligt, vil der kunne varsles sympati-konflikt på det kommunale og regionale område.

Konflikten
Varigheden af en evt. konflikt (strejke eller lockout) kender ingen p.t.

En Strejke, inkl. en sympatikonflikt betyder: 
- En række medlemmer udtages til at nedlægge arbejdet
- Derved får de pågældende ikke løn for den periode, strejken varer – og har heller ikke mulighed for at afvikle ferie m.v.
- Til gengæld får medlemmer af BF tilbudt konfliktunderstøttelse eller konfliktlån, der kan afhjælpe den pågældendes økonomiske situation.

En Lockout fra arbejdsgiverside betyder:

- At arbejdsgiver hjemsender overenskomstansatte, som er medlem af den organisation, der er part i den overenskomst (organisationsaftale/aftale), som den pågældende er ansat efter.
- Lockouten gælder ikke uorganiserede eller ansatte, som er medlem af en anden organisation.
- Lockouten omfatter ikke tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.
- Kun ansatte, der er organiserede, kan modtaget konfliktstøtte.

Sidste gang arbejdsgiversiden anvendte lockout-midlet var overfor folkeskolelærerne ved overenskomstforhandlingerne i 2013, så dette konfliktvåben er ikke ukendt for arbejdsgiverne.Sidste gang arbejdsgiversiden anvendte lockout-midlet var overfor folkeskolelærerne ved overenskomstforhandlingerne i 2013, så dette konfliktvåben er ikke ukendt for arbejdsgiverne.

Kun overenskomstansatte kan indgå i en evt. konflikt. Tjenestemandsansatte har ikke ret til at strejke.

Konfliktstøtte
Konfliktstøtten vil normalt i første omgang dække tabt arbejdsfortjeneste, hvilket vil sige basisløn, evt. tillæg og indbetaling af pension til pensionsselskabet samt skat til skattevæsenet. Støttebeløbet kan nedsættes eller konverteres til lån efter beslutning i AC’s bestyrelse – alt afhængig af den forventede varighed af konflikten.

Dette ”åbne vindue” om indmeldelse gælder indtil onsdag, den 31. januar 2018. Indmeldelsen vil i givet fald være gældende fra 1. februar 2018.  Indmeldelse kan ske via dette link eller sendes på mail til bf@bf.dk.

Alle bedes endvidere huske at tjekke om man er registreret med de korrekte oplysninger hos BF – dette kan ske her.