Hvis konflikt?

Find svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt.

Konfliktlån - hvad er det?

BF’s hovedbestyrelse og Akademikernes bestyrelse, har truffet beslutning om, at den økonomisk hjælp under en konflikt ydes som konfliktlån


Konflikt - den korte version:


Se en mere uddybende beskrivelse i AC's vejlending herunder.

Udkast til Akademikerens konfliktvejledning 2018 version 17.1.18

(Vejledningen er foreløbig. Bemærk, at der ikke er taget stilling til hvorvidt konfliktstøtte vil være fuld understøttelse, delvis understøttelse eller evt. erstattes af lån. Situationen afhænger også af en evt. konflikts forventede længde.


OK-18 – konflikt, hvad betyder det i praksis

(Notat fra Forhandlingsfællesskabet fra den 24. november 2017)


TR's rolle ved konflikt

FAQ - konflikt - barsel

FAQ - konflikt - ferie