Kompensation under konflikt

Kontingentnedsættelsesmodellen
– den hurtige guide 

Hvis du enten skal strejke eller bliver lockoutet, vil du ikke få udbetalt løn af din arbejdsgiver. BF kompenserer dig derfor din tabte lønindtægt med en kontingentnedsættelse. I den periode hvor du ikke får udbetalt løn af din arbejdsgiver, giver BF mulighed for, at du kan låne et beløb, der modsvarer op til dit nettoindtægtstab plus pension. Dette tilbud er en mulighed, du som medlem aktivt skal vælge til. 

Bemærk: Der er ikke nogen direkte gebyrer for dig som medlem i forbindelse med at optage lånet og renten er pt. nul procent. Lånets løbetid fastsætter BF efter en eventuel konflikts ophør. 

Det koster derfor ikke noget at oprette lånet, og renten på lånet følger referencerenten, som pt. er nul. Rent praktisk er det BF’s strejkekasse, du låner pengene af, via Lån & Sparbank. Lånets første ydelse er i udgangspunktet d. 1. oktober, 2018. 

Kontingentnedsættelsesmodellen bruges af alle Akademikerorganisationerne og har flere fordele.
  • Den forbedrer konfliktfondenes likviditet, så man kan strejke længere. 
  • Modellen sikrer, at både medlemmer, der vælge at tage et lån under konflikten og medlemmer, der ikke gør, er stillet ens.
  • Hvis BF efter konflikten har behov for at opkræve medlemmerne et midlertidigt ekstra tilskud til Aktionsfonden (BF’s strejkekasse) sikrer denne model, at beløbet vil være mindre, end hvis man havde udbetalt konfliktstøtte.
  • Arbejdsgiveren får ingen indtægter (skatteindtægter) under konflikten.

Læs mere om kontingentnedsættelsesmodellen her. Eller se denne korte film,hvor BF's sekretariatschef Torben Jensen forklarer modellen. 

Pension: Under en konflikt sker der ingen indbetaling til din pension (PFA Pension). Dine dækninger og forsikringer i PFA vil dog på trods af dette være sikret på samme niveau som før konflikten i hele tre måneder ved manglende pensionsindbetalinger. 

Læs mere om pension under konflikt her.