Hvem er omfattet af konflikten?

Hvem er omfattet af den kommende konflikt? 

Læs mere om afgrænsningen her.


Hvilke områder er omfattet af strejkevarsel med start 4. april 2018:

Oversigt over konfliktudtagne arbejdspladser på det akademiske område:

Kommunale arbejdspladser

Kommune

Forvaltning

Afdeling/kontor

Høje-Taastrup Kommune

Alle

Alle

Aarhus Kommune

Teknik- og Miljø

Alle

Thisted Kommune

Alle

Alle

Holbæk Kommune

Alle

Alle

Herlev Kommune

Alle

Alle

Københavns Kommune

Teknik- og Miljø

Alle

Københavns Kommune

Økonomiforvaltningen

Alle

Aabenraa Kommune

Alle

Alle

Esbjerg Kommune

Alle

Alle

Østjyllands Brandvæsen

Forebyggende afdeling


Regionale arbejdspladser

Region

Hospital/institution

Afdeling/kontor

Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital

Alle

Region Nordjylland

Aalborg Universitetshospital

Alle

Region Sjælland

Regionshuset

Alle

Region Syddanmark

Odense Universitetshospital

Alle

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Apotek

Alle


Statslige arbejdspladser

Ministerium

Departement/styrelse/
institution/afdeling

Afdeling/kontor/
funktion

Børne- og Socialministeriet

Socialstyrelsen

Alle

Energi-, forsynings- og klimaministeriet

Danmarks Meteorologiske Institut

Alle

Erhvervsministeriet

Erhvervsstyrelsen

Alle

Finansministeriet

Departementet

Alle

Finansministeriet

Statens Administration

Alle

Finansministeriet

Statens It

Alle

Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Alle

Justitsministeriet

Departementet

Lovafdelingen

Justitsministeriet

Domstolene

Sø- og Handelsretten

Justitsministeriet

Domstolene

Københavns Byret

Kirkeministeriet

Departementet

Alle

Kirkeministeriet

Helsingør Stift

Alle

Miljø- og Fødevareministeriet

Landbrugsstyrelsen

Alle

Miljø- og Fødevareministeriet

Fødevarestyrelsen

Veterinærenhed Nord

Miljø- og Fødevareministeriet

Fødevarestyrelsen

Veterinærenhed Syd

Skatteministeriet

Skat

Erhvervsprocesser

Skatteministeriet

Skat

Personprocesser

Skatteministeriet

Skat

Vurdering

Sundheds- og Ældreministeriet

Sundhedsstyrelsen

Alle

Sundheds- og Ældreministeriet

Lægemiddelstyrelsen

Alle

Sundheds- og Ældreministeriet

Styrelsen for Patientsikkerhed

Alle

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Vejdirektoratet

Alle

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Færdselsstyrelsen

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Bygningsstyrelsen

Alle

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Banedanmark

Alle

Udenrigsministeriet

Departementet

Borgerservice

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Københavns Professionshøjskole

Undervisere

Uddannelses- og Forskningsministeriet

UC Syd

Undervisere

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Studenterrådgivningen

Alle

Undervisningsministeriet

Departementet

Alle

Undervisningsministeriet

Styrelsen for IT og læring

Alle

Undervisningsministeriet

Styrelsen for undervisning og kvalitet

Alle

Undervisningsministeriet

Rysensteen Gymnasium

Undervisere

Undervisningsministeriet

Øregård Gymnasium

Undervisere

Undervisningsministeriet

Gammel Hellerup Gymnasium

Undervisere

Undervisningsministeriet

Aurehøj Gymnasium

Undervisere

Undervisningsministeriet

Herlufsholm Skole og Kostskole

Undervisere

Undervisningsministeriet

Ordrup Gymnasium

Undervisere

Undervisningsministeriet

Rungsted Gymnasium

Undervisere

Undervisningsministeriet

Falkonergården Gymnasium og HF-Kursus

Undervisere

Undervisningsministeriet

Odense Katedralskole

Undervisere

Undervisningsministeriet

Sct. Knuds Gymnasium

Undervisere

Undervisningsministeriet

Aarhus Katedralskole

Undervisere

Undervisningsministeriet

Egaa Gymnasium

Undervisere

Undervisningsministeriet

HF & VUC Fyn, Odense City Campus

Undervisere

Undervisningsministeriet

Aalborghus Gymnasium

Undervisere

Undervisningsministeriet

Hasseris Gymnasium

Undervisere

Undervisningsministeriet

Roskilde Katedralskole

Undervisere

Undervisningsministeriet

Sorø Akademis Skole

Undervisere

Undervisningsministeriet

Rødkilde Gymnasium

Undervisere

Undervisningsministeriet

Niels Brock

Undervisere
Lockoutvarsler

Nedenfor kan du læse de lockout varsler AC og BF har modtaget fra arbejdsgiversiden:

Lockoutvarsel fra Moderniseringsstyrelsen dateret 8. marts 2018, med start 10. april 2018.

Lockoutvarsel fra Danske Regioner dateret 12. marts 2018, med start 10. april 2018.

Bilag til Danske Regioners Lockoutvarsel, detaljer om hvem bla. er friholdt

Lockoutvarsel fra KL (Kommunernes Landsforening) dateret 12. marts 2018, med start 10. april 2018