Tidsplan for OK18-forhandlingerne

Tidsplanen bliver opdateret løbende.

19. december 2017:
CFU præsenterer de generelle krav på statsområdet overfor Staten / Ministeren for offentlig innovation samt Moderniseringsstyrelsen. AC’s formand deltog.

20. december 2017:
AC præsenter krav på statsområdet overfor staten / Ministeren for offentlig innovation samt Moderniseringsstyrelsen. BF’s formand deltog.

21. december 2017:
Forhandlingsfællesskabet præsenterer de generelle krav på det kommunale område overfor KL’s politiske forhandlere. AC’s formand deltog.

21. december 2017:
Forhandlingsfællesskabet præsenterer de generelle krav på det regionale område overfor Regionernes Lønnings- og Takstnævn. AC’s formand deltog.

22. december 2017:
AC præsenterer krav på det kommunale område overfor KL’ embedsmænd. BF’s formand deltog.

3. januar 2018:
AC præsenterer krav på det regionale område overfor Regionernes Lønnings- og Taksnævn. BF’s formand deltog.

Forud for disse såkaldte ”sættemøder” har henholdsvis CFU og Forhandlingsfællesskabet også præsenteret de krav, der forhandles ved disse borde.

Uge 1, 2 og 3 i 2018:
Danmarks Lærerforening gennemfører forhandlinger med staten og KL.

Uge 1,2 og 3 i 2018:
Alle AC’s tekniske forhandlinger med staten, KL og regionerne er aflyste frem til 21. januar.

12. januar 2018:
BF skulle have været inviteret til møde med staten / Moderniseringsstyrelsen vedrørende BF’s specielle krav på statsområdet. Mødet dog udsat på ubestemt tid.

12. januar 2018:
Fællesmøde mellem CFU og Forhandlingsfællesskabet vedr. status for forhandlingerne på lærerområdet. Endnu ikke gang i lærerforhandlingerne.

17. januar 2018:
Fællesmøde mellem CFU og Forhandlingsfællesskabet vedr. status for forhandlingerne på lærerområdet. Endnu ikke gang i lærerforhandlingerne.

21. januar 2018:
Nyt fællesmøde CFU/Forhandlingsfællesskabet vedr. status for lærerforhandlingerne.

25. januar 2018:
BF præsenterer egne overenskomstkrav vedr. kommunalt ansatte for KL.

29. januar 2018:
BF præsenterer egne overenskomstkrav vedr. statsansatte for Moderniseringsstyrelsen.

1. februar 2018:
BF præsenterer egne overenskomstkrav vedr. regionalt ansatte overfor Danske Regioner.

8. februar 2018:
AC starter forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen. Forventningen er at forhandlingerne afsluttes hen over weekenden. BF’s formand deltager.

16. februar 2018:
AC farventer at starte forhandlinger med KL. BF’s formand deltager.

23. februar 2018:
AC forventer at starte forhandlinger med Danske Regioner. BF’s formand deltager.

...

14. marts 2018:
BF afholder TR-OK-landsmøde om resultatet, såfremt det foreligger.