Tidsplan for OK18

Tidsplanen bliver opdateret løbende.

19. december 2017:
CFU præsenterer de generelle krav på statsområdet overfor Staten / Ministeren for offentlig innovation samt Moderniseringsstyrelsen. AC’s formand deltog.

20. december 2017:
AC præsenter krav på statsområdet overfor staten / Ministeren for offentlig innovation samt Moderniseringsstyrelsen. BF’s formand deltog.

21. december 2017:
Forhandlingsfællesskabet præsenterer de generelle krav på det kommunale område overfor KL’s politiske forhandlere. AC’s formand deltog.

21. december 2017:
Forhandlingsfællesskabet præsenterer de generelle krav på det regionale område overfor Regionernes Lønnings- og Takstnævn. AC’s formand deltog.

22. december 2017:
AC præsenterer krav på det kommunale område overfor KL’ embedsmænd. BF’s formand deltog.

3. januar 2018:
AC præsenterer krav på det regionale område overfor Regionernes Lønnings- og Taksnævn. BF’s formand deltog.

Forud for disse såkaldte ”sættemøder” har henholdsvis CFU og Forhandlingsfællesskabet også præsenteret de krav, der forhandles ved disse borde.

Uge 1, 2 og 3 i 2018:
Danmarks Lærerforening gennemfører forhandlinger med staten og KL.

Uge 1,2 og 3 i 2018:
Alle AC’s tekniske forhandlinger med staten, KL og regionerne er aflyste frem til 21. januar.

12. januar 2018:
BF skulle have været inviteret til møde med staten / Moderniseringsstyrelsen vedrørende BF’s specielle krav på statsområdet. Mødet dog udsat på ubestemt tid.

12. januar 2018:
Fællesmøde mellem CFU og Forhandlingsfællesskabet vedr. status for forhandlingerne på lærerområdet. Endnu ikke gang i lærerforhandlingerne.

17. januar 2018:
Fællesmøde mellem CFU og Forhandlingsfællesskabet vedr. status for forhandlingerne på lærerområdet. Endnu ikke gang i lærerforhandlingerne.

21. januar 2018: 
Nyt fællesmøde CFU/Forhandlingsfællesskabet vedr. status for lærerforhandlingerne.
AC’s formand deltog.

25. januar 2018: 
BF præsenterer egne overenskomstkrav vedr. kommunalt ansatte for KL.
BF’s formand præsenterede.

29.  Januar 2018: 
BF præsenterer egne overenskomstkrav vedr. statsansatte for Moderniseringsstyrelsen.
BF-formand præsenterede.

1. Februar 2018:  
BF præsenterer egne overenskomstkrav vedr. regionalt ansatte overfor Danske Regioner. 
BF’s formand præsenterede.

8. Februar 2018: 
AC starter afsluttende forhandlinger med  Innovationsministeren i Finansministeriet.
BF’s formand deltager.

17.-18.-19.-20, og 22. februar 2018: 
AC fører forhandlinger med Innovationsministeren i Finansministeriet. Forhandlinger afbrydes den 22.2. kl. 24.00.
BF’s formand deltager.

23. februar 2018: 
CFU konstaterer sammenbrud i de statslige forhandlinger.

23. februar 2018: 
AC’s forhandlingsudvalg og efterfølgende AC’s bestyrelse træffer endelig beslutning om konfliktlån.
BF’s formand deltog i begge møder.

26. februar 2018: 
Forhandlingsfællesskabet konstaterer sammenbrud i de kommunale forhandlinger.

27. februar 2018: 
Forhandlingsfællesskabet konstaterer sammenbrud i de regionale forhandlinger.

1. marts 2018: 
Der afholdes orienterende møder i Forligsinstitutionen med parter på det statslige, det kommunale og det regionale område.

2. marts 2018
Akademikerne - herunder BF varsler strejke på det statsligeområde med virkning fra tidligst den 4. april 2018.

5. marts 2018
Akademikerne - herunder BF varsler strejke på det kommunale og det statslige område med virkning fra tidligst den 4. april 2018.

5. marts 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. AC's formand deltog.

6. marts 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. AC's formand deltog.

7. marts 2018
Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner varsler omfattende lockout med virkning fra tidligst den 10. april 2018.

12. marts 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. AC's formand deltog.

13. marts 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. AC's formand deltog.

14. marts 2018:

BF afholdt TR- OK-landsmøde i Middelfart – nu omkring evt. konflikt på hele det offentlige område.

19. marts 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. AC's formand deltog.

20. marts 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. AC's formand deltog.

21. marts 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner. AC's formand deltog.

26. marts 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. AC's formand deltog.

27. marts 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner. AC's formand deltog.

28. marts 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. AC's formand deltog.

28. marts 2018
Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i 2 uger. Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

31. marts 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. AC's formand deltog.

2. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. AC's formand deltog.

3. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. AC's formand deltog.

11. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. AC's formand deltog.

12. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner. AC's formand deltog.

14. marts 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. AC's formand deltog.

15. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. AC's formand deltog.

16. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner. AC's formand deltog.

16. marts 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. AC's formand deltog.

17. marts 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. AC's formand deltog.

17. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. AC's formand deltog.

17. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner. AC's formand deltog.

17. april 2018
Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger for anden gang i 2 uger. Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 6. maj 2018 og lockout den 12. maj 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

20. - 22. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. AC's formand deltog.

20. - 22. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. AC's formand deltog.

20. - 22. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner. AC's formand deltog.

23. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. AC's formand deltog.

24. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. AC's formand deltog.

24. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. AC's formand deltog.

24. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner. AC's formand deltog. Mødet afsluttedes med, at der blev indgået et delforlig mellem Danske Regioner og LO-gruppen samt Dansk Socialrådgiverforening. Der udestår fortsat et resultat på bl.a. akademikerområdet.

25. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. AC's formand deltager.

25. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. AC's formand deltager.

26. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. AC's formand deltager.

26. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. AC's formand deltager.

27. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. AC's formand deltog. Mødet afsluttedes med, at der blev indgået forlig.

28. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner. AC's formand deltog. Mødet afsluttedes med, at der blev indgået et forlig.

28. april 2018
Møde i Forligsinstitutionen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. AC's formand deltog. Mødet afsluttedes med, at der blev indgået et forlig mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen og AC og Moderniseringsstyrelsen.

3. maj 2018
Møde mellem BF og KL. Mødet afsluttedes med, at der blev indgået et forlig om tjenestemandsansatte bibliotekarer.

4. maj 2018
Møde mellem AC og KL.