Rådgivning A-Z

 • Advarsel - Læs om tjenstlige samtaler, advarsler mv.
 • Afsked - Læs om regler og procedurer ved afskedigelse
 • Aktuelle satser - Læs om satser for dagpenge, undervisning, konsulentarbejde samt transport
 • Ansættelse - Læs om ansættelse, anciennitet, introduktionsstilling, konstitution, special- og chefkonsulent  m.v
 • Arbejdsmiljø - Læs om stress, mobning, social kapital, AMR, fysisk - og psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdstid og frihed - Læs om arbejdstid, plustid og fridage
 • BF/AC-klubber - Læs om betydning af klubarbejde, hvordan og tilskud
 • Børn og barsel - Læs om barselsrettigheder, omsorgsdage, ret til frihed ved børns sygdom
 • Deltidsansættelse - Læs om deltid, deltidsansattes ret til flere timer og tilkaldevikarer
 • Efterløn - Læs om betingelser for efterløn, skattefri præmie, stigende efterlønsalder og seniorjob
 • Ferie - Læs om optjening/afvikling, feriepenge, samt om ferie ved barsel m.v.
 • Fleksjob - Læs om ansættelse i fleksjob
 • Forhandlingsforhold - Læs om de generelle forhandlingsforhold for offentlige og privatansatte medlemmer
 • Freelance-arbejde - Læs om forhold for selvstændige samt ved udførsel af honorarlønnet arbejde
 • Frivillige fratrædelser - Læs om forhold der kan have betydning for dig, når du skal vurdere om en frivillig fratrædelse er attraktivt for dig
 • Grønland -

  Læs om Grønland nedenfor under "Øvrige"

   


 • MED- og samarbejdsudvalg - Læs om MED- og samarbejdsudvalg - rettigheder, muligheder og pligter
 • MUS-samtaler - Læs om hvad MUS-samtalen kan bruges til - og hvordan du forbereder dig
 • Samarbejdsudvalg - Læs under MED- og samarbejdsudvalg
 • Seniorpolitik - Læs om seniorstillinger, seniorbonus, seniordage, seniorsamtaler mv
 • Straffeattester - Læs om straffeattester og børneattester
 • Studenterløn - Læs om vilkår i forbindelse med studiejob
 • Sygdom - Læs om rettigheder/pligter, sygedagpenge, lægeerklæring og rammeaftaler om det sociale kapitel.
 • Ytringsfrihed - Læs om ansattes ret til offentligt at udtrykke deres egne meninger