Læs om tjenstlige samtaler, advarsler mv.
Advarsel
 • Advarsel
  Inden en arbejdsgiver skrider til at indkalde til en "tjenstlig samtale" , "advarselssamtale" eller hvilket ord der måtte blive brugt,  må det forudsættes, at de problemer der er, er blevet søgt løst på anden vis først. Hvis arbejdsgiver herefter ønsker at give en egentlig advarsel/påtale , er der nogle krav til, hvad en sådan advarsel skal indeholde.

Advarsel
 • Advarsel
  Inden en arbejdsgiver skrider til at indkalde til en "tjenstlig samtale" , "advarselssamtale" eller hvilket ord der måtte blive brugt,  må det forudsættes, at de problemer der er, er blevet søgt løst på anden vis først. Hvis arbejdsgiver herefter ønsker at give en egentlig advarsel/påtale , er der nogle krav til, hvad en sådan advarsel skal indeholde.

Advarsel
 • Advarsel
  Inden en arbejdsgiver skrider til at indkalde til en "tjenstlig samtale" , "advarselssamtale" eller hvilket ord der måtte blive brugt,  må det forudsættes, at de problemer der er, er blevet søgt løst på anden vis først. Hvis arbejdsgiver herefter ønsker at give en egentlig advarsel/påtale , er der nogle krav til, hvad en sådan advarsel skal indeholde.

Advarsel
 • Advarsel
  Inden en arbejdsgiver skrider til at give en ansat en advarsel, må det forudsættes, at de problemer der er, er blevet søgt løst på anden vis først. Hvis arbejdsgiver herefter ønsker at give en egentlig advarsel, er der nogle krav til, hvad en sådan advarsel skal indeholde.

Der findes ikke dokumenter til dette område.