Læs om regler og procedurer ved afskedigelse
BF-vejledning
Love m.v.
Pjecer
BF-vejledning
Love m.v.
Pjecer
BF-vejledning
Love m.v.
Pjecer
BF-Notat
  • Afskedigelse af privatansatte
    En afskedigelse skal være rimeligt begrundet i virksomhedens eller den ansattes forhold og gældende regler, herunder funktionærlovens opsigelsesvarsler, skal overholdes.
BF-vejledning
Der findes ikke websider til dette område