Læs om ansættelse, anciennitet, introduktionsstilling, konstitution, special- og chefkonsulent  m.v
BF-Notat
Specielt for tillidsrepræsentanter
Pjecer
BF-Notat
Specielt for tillidsrepræsentanter
Pjecer
  • Lønmagasin 2014 for ansatte i stat, kommuner og regioner
    Her kan du finde Bibliotekarforbundets "Lønmagasin 2014 for ansatte i stat, kommuner og regioner". Lønmagasinet skitserer nogle af de væsentligste løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for Bibliotekarforbundets offentligt ansatte medlemmer i 2014.

BF-Notat
Specielt for tillidsrepræsentanter
Pjecer
  • Lønmagasin 2014 for ansatte i stat, kommuner og regioner
    Her kan du finde Bibliotekarforbundets "Lønmagasin 2014 for ansatte i stat, kommuner og regioner". Lønmagasinet skitserer nogle af de væsentligste løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for Bibliotekarforbundets offentligt ansatte medlemmer i 2014.

BF-vejledning
  • Standardkontrakt for privatansatte
    BF har udarbejdet et forslag til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer. Med kontrakten følger en vejledning, hvori det nærmere er beskrevet, hvad der gælder af løn- og ansættelsesvilkår på de enkelte områder, hvis ikke andet aftales.

Der findes ikke dokumenter til dette område.