Læs om den pensionsordning og dækninger ved død, invaliditet og kritisk sygdom du kan få oprettet i PFA pension, når du er medlem af Bibliotekarforbundet. Aftalen gælder for medlemmer, som ikke er i et ansættelsesforhold med en arbejdsgiver eller som fx er ansat på kontrakt (privatansat) og som ikke er omfattet af en pensionsordning via en overenskomst.BF-Notat
BF-Notat
BF-Notat
BF-Notat
BF-vejledning
  • Pension for privatansatte
    Privatansattes pensionsrettigheder afhænger af, hvad der er aftalt i det enkelte ansættelsesforhold. Er den pågældende omfattet af en overenskomst (f.eks. på DBC og DR) vil pensionsrettighederne være beskrevet heri. Størstedelen af de privatansatte er imidlertid ikke omfattet af en overenskomst, og i så fald afhænger pensionsrettighederne af, hvad der er aftalt mellem medarbejder og arbejdsgiver (se ansættelseskontrakten).

Læs mere - websites
BF-Notat