Barselsorlov og ferie

Optjening af ferie under barsels- og forældreorlov
Under barsels- og forældreorlov optjener den ansatte kun ret til betalt ferie fra arbejdsgiveren, hvis der udbetales hel eller delvis løn under fravær, forudsat at man er ansat hos samme arbejdsgiver, når ferien holdes.

Feriehindring
Barselsorlov og forældreorlov er en feriehindring. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke er muligt at holde ferie under barsel. Den ansatte kan få feriepengene udbetalt, eller den ansatte kan aftale med sin arbejdsgiver at udskyde ferien til et senere tidspunkt inden for samme ferieår eller indgå en skriftlig aftale om at overføre ferien til det følgende ferieår.

Læs mere om feriehindring

Hvis den ansatte ønsker at kombinere barsels- og forældreorlov med ferie, afhænger det af, hvordan den ansatte har tilrettelagt sin barselsperiode.

Læs mere om barselsorlov