Ferie og fridage for privatansatte

Privatansatte, der er ansat på individuelle kontrakter, er omfattet af reglerne i ferieloven. Derudover kan der være aftalt ekstra feriedage/feriefridage udover ferielovens 5 uger.

Næsten alle lønmodtagere er omfattet af Ferieloven.  Ferie udover ferielovens 5 uger bør fremgå af ansættelseskontrakten eller af virksomhedens personalehåndbog el.lign. Fridage udover de egentlige helligdage bør ligeledes fremgå af kontrakten eller personalehåndbogen.

Det er i dag langt hovedparten af de privatansatte, der har mere end 5 ugers ferie. Faktisk har over halvdelen af de privatansatte bibliotekarer mindst 6 ugers ferie.

Ferierettigheder for privatansatte omfattet af en kollektiv overenskomst vil fremgå af overenskomsten.