Feriedagpenge

Ledige
Ledige eller andre der ikke har optjent ret til ferie med løn, og som er medlem af en a-kasse, kan have ret til feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring og bekendtgørelse om feriedagpenge.

Hvis du er ledig, kan du kun få dagpenge under ferie, hvis a-kassen har fået besked om din ferie senest på feriens første dag. Du skal også huske at give Jobcentret besked om ferien inden du begynder. Glemmer du at give Jobcentret besked om ferie senest 14 dage før, risikerer du at miste dagpengene.

Du optjener ret til feriedage med dagpenge af de ydelser som a-kassen har udbetalt til dig i et kalenderår (optjeningsår) bortset fra efterløn eller af godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrette voksen- og efteruddannelse (VEU). Du optjener også feriedage med dagpenge af syge- og/eller barselsdagpenge bortset fra de tilfælde, hvor du samtidig har optjent ret til feriegodtgørelse eller løn under ferie.

A-kassen fremsender i april måned en opgørelse over, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent ret til.

A-kassen gør op, hvor meget du har fået udbetalt af ydelser i optjeningsåret og dividerer dette beløb med den beregnede dagpengesats, som er anvendt senest i optjeningsåret og ganger resultatet med 0,18 og så rundes der af til nærmeste antal hele dage. Herefter kan du se, hvor mange dage med feriedagpenge du har optjent ret til.

Du skal tale med din A-kasse, hvis du er i tvivl om beregningerne.

Læs mere på www.akademikernes.dk.