Feriehindring

Hvis en ansat har været forhindret i at holde sin ferie, er der mulighed for at få udbetalt ferien. Der er tale om feriehindring, hvis f.eks. et af følgende forhold foreligger:

  • egen sygdom
  • barselsorlov
  • orlov til adoption
  • ophold i udlandet
  • overgang til selvstændigt erhverv
  • lovligt varslede og afsluttede konflikter
  • aftjening af værnepligt

Foreligger der en feriehindring, således at den ansatte er helt eller delvist afskåret fra at holde sin hovedferie inden ferieperiodens udløb den 30. september, har den ansatte ret til at få udbetalt feriepenge for hovedferien, uden at ferien skal holdes. Pengene kan udbetales umiddelbart efter ferieperiodens udløb den 30. september og senest ved ferieårets afslutning. Udbetaling forudsætter, at det er godtgjort, at der foreligger en feriehindring.

En ansat kan også vælge at holde ferien på et senere tidspunkt i ferieåret.

Foreligger der en feriehindring op til ferieårets udløb, dvs. op til den 30. april, kan feriepengene for ikke-afholdt ferie udbetales.

En ansat kan også indgå en skriftlig aftale med arbejdsgiveren om, at han i stedet for at få feriepengene udbetalt overfører ferien til det følgende ferieår. En sådan aftale skal være indgået inden ferieårets udløb.

Kravet om skriftlighed skal sikre den ansattes bevis for aftalen og har betydning ved forældelse.

Forældelse
For ikke at fortabe sin ret til at få udbetalt feriepenge som følge af en feriehindring, skal den ansatte inden 3 år efter udløbet af det ferieår, hvori feriehindringen lå, rette henvendelse til Pensionsstyrelsen.