Ferielukning

Ferielukning
Hvis det af hensyn til institutionens drift er hensigtsmæssigt at lukke institutionen i en periode, kan ledelsen have behov for, at ferien lægges på et bestemt tidspunkt for alle ansatte. I en sådan situation er ledelsen ikke forpligtet til at forhandle ferieplaceringen med samtlige ansatte.  Her vil det være naturligt, at ferieplaceringen drøftes i samarbejdsudvalget.

På undervisningsområder, hvor institutionen holder lukket i mere end 5 uger, anses ferien for placeret med 5 uger regnet fra og med mandag i den uge, der omfatter 1. juli, - hvis der ikke træffes anden aftale i institutionen.

Det kan ikke pålægges en medarbejder at holde særlige feriedage under virksomhedslukning.