Forældelse af feriepenge

Har du krav på løn under ferie, feriegodtgørelse eller særlige feriegodtgørelse/ferietillæg, så forældes kravet, hvis ikke du gør det gældende over for arbejdsgiver senest den 30. september efter ferieårets udløb.

Det betyder, at hvis du har feriepenge til gode for ferie optjent i kalenderåret 2010 (som skulle afvikles i ferieåret 1. maj 2011 til 30. april 2012), så skal du skriftligt rejse kravet over for din arbejdsgiver/feriekonto senest den 30. september 2012.

Efterkommer din arbejdsgiver ikke kravet, forældes dit krav, og pengene tilfalder statskassen og Arbejdsmarkedets feriefond, med mindre kravet bliver søgt gennemført ved retssag, ved fagretslig behandling ved politianmeldelse eller ved henvendelse til Arbejdsdirektoratet senest den 30. november 2009. Har du problemer, er du velkommen til at kontakte Bibliotekarforbudnet.

Du kan anvende Pensionsstyrelsens blanket til ansøgning om uhævede feriepenge, såfremt:

  • Restbeløbet er mindre end 3.000 kr. efter fradrag for skat m.v. og vedrører ferie som er holdt i et ansættelsesforhold i ferieåret eller
  • Beløbet stammer fra den 5. ferieuge (optjent ferie udover 9,5 mdr.s beskæftigelse) eller

Beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 30. april 2014, uanset beløbets størrelse.

Ansøgningen skal sendes senest den 30. september 2014 til den, der skal udbetale dine feriepenge.

Har du i ferieåret fået arbejdsløshedsdagpenge, ydelser efter lov om børnepasningsorlov eller kontakthjælp kan det betyde, at du ikke kan få de uhævede feriepenge udbetalt alligevel. Se vejledningen til blanketten.

Kontakt evt. Bibliotekarforbundet, hvis du har problemer.

Særligt for offentligt ansatte
I det offentlige er det muligt at få den 6. ferieuge udbetalt ved udløbet af ferieåret, således at det altså er muligt at få udbetalt både den 5. og 6. ferieuge.

Det bør dog overvejes, om det er nogen god ide at få beløbene udbetalt, da det rekreative formål med afholdelse af ferie - med løn - herved tilsidesættes.