Løn under ferie

Ferie med løn forudsætter, at den ansatte har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i optjeningsåret, dvs. det forudgående kalenderår, og stadig er ansat hos samme arbejdsgiver, når ferien holdes.

Løn under ferie er den fast påregnelige løn, som ville være indtjent under arbejdet med den beskæftigelsesgrad, der er gældende på det tidspunkt, hvor ferien holdes. Det betyder, at man ikke får udbetalt ekstra feriegodtgørelse, hvis man i optjeningsåret f.eks. har arbejdet 37 timer om ugen og på afviklngstidspunktet kun har 30 timer. Det modsatte gør sig så også gældende, at man har ret til fuld løn under feire, hvis man i optjneingsåret havde 30 timer om ugen og på afviklingstidspnktet har 37 timer. Den ansatte skal have udbetalt løn inklusive de tillæg, der er en fast påregnelig del af lønnen på ferietidspunktet. Dette gælder, selvom der ikke er givet tillæg til lønnen i optjeningsåret.

Har den ansatte ikke været beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i hele optjeningsåret, er der ikke ret til løn under hele ferien. Der foretages lønfradrag for ikke-optjent ferie. Lønfradraget udgør 1/1924 af årslønnen for hver time, der holdes ferie.

Har den ansatte været i beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver i løbet af optjeningsåret, vil pågældende have feriegodtgørelse stående på en feriekonto, som kan komme til udbetaling, når ferien holdes. Feriegodtgørelsen kan helt eller delvist erstatte den manglende lønudbetaling.

Særlig feriegodtgørelse
Ud over ferie med løn har den ansatte ret til særlig feriegodtgørelse på 1,95 %, der træder i stedet for ferielovens ferietillæg på 1 %. Den særlige feriegodtgørelse beregnes af den løn, som den ansatte har fået i optjeningsåret. Udbetaling sker senest 1. maj (for bagudlønnede/overenskomstansatte med april-lønnen, for forudlønnede/tjenestemænd med maj-lønnen).

Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn
Den ansatte kræve feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen i optjeningsåret i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse.
Den ansatte skal fremsætte sit ønske før optjeningsåret begynder, dvs. senest 31. december i det forudgående optjeningsår. Hvis den ansatte fremsætter ønsket  f.eks. 20. december 2016, vil pågældende få feriekort for ferieåret, der begynder 1. maj 2018.

Feriedagpenge
Nyuddannede, ledige og andre (f.eks. ansatte på barsel i den ulønnede periode), der ikke har optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse til 5 ugers ferie, kan under nærmere betingelser have ret til at få udbetalt feriedagpenge fra A-kassen, som kan kontaktes for yderligere information. Bemærk at det ikke gælder den 6. ferieuge.