Løn under ferie m.v.

Løn under ferie m.v.
Ferie med løn forudsætter, at den ansatte har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i optjeningsåret, dvs. det forudgående kalenderår, og stadig er ansat hos samme arbejdsgiver, når ferien holdes.

Hvis en lønmodtager ikke har været ansat hos den samme arbejdsgiver i hele optjeningsåret, er der ikke ret til løn under hele ferien. Der foretages lønfradrag for ikke-optjent ferie.
Har en lønmodtager været ansat hos en anden arbejdsgiver i løbet af optjeningsåret, vil vedkommende have feriegodtgørelse stående hos Ferie Konto, som kan komme til udbetaling, når ferien holdes. Feriegodtgørelsen kan helt eller delvist erstatte den manglende lønudbetaling.

Særlig feriegodtgørelse
Ud over ferie med løn har den ansatte ret til særlig feriegodtgørelse på 1,0 %, medmindre der i kontrakten er aftalt en højere procentsats. Den særlige feriegodtgørelse beregnes af den løn, som den ansatte har fået i optjeningsåret. Udbetaling sker sædvanligvis sammen med lønnen for maj måned.

Feriedagpenge
Nyuddannede, ledige og andre (f.eks. ansatte på barsel i den ulønnede periode), der ikke har optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse til 5 ugers ferie, kan under nærmere betingelser have ret til at få udbetalt feriedagpenge fra A-kassen. Bemærk, at det ikke gælder de særlige feriedage.