Løn under ferie m.v.

Løn under ferie m.v.
Ferie med løn forudsætter, at den ansatte har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i optjeningsåret, dvs. det forudgående kalenderår og stadig er ansat hos samme arbejdsgiver når ferien holdes.

For ansatte, der på ferietidspunktet har den samme ansættelsesbrøk, som de havde i hele optjeningsåret, svarer lønnen under ferien til medarbejderens faste løn inkl. tillæg på det tidspunkt, hvor ferien holdes.

Til ansatte, der ved feriens afholdelse har en anden ansættelsesbrøk end i optjeningsåret, ydes løn under ferie med samme brøkdel som tjenesten i optjeningsåret gennemsnitligt har udgjort. Den beregnede ansættelsesbrøk danner grundlag for lønudbetalingen under ferie, selvom den konkrete arbejdstid på ferietidspunktet er højere eller lavere.

Eksempel:
En bibliotekar har i optjeningsåret haft en arbejdstid på 22 timer (7 mdr.) og på 25 timer (5. mdr.). Den beregnede beskæftigelsesgrad er derfor: ((22x7) + (25x5)) : 12 = 23,25 timer pr. uge. Lønnen skal beregnes ud fra en beskæftigelsesgrad på 23,25 timer, selvom den ansatte på ferietidspunktet er ansat på 37 timer pr. uge.

Hvis en lønmodtager ikke har været ansat hos den samme arbejdsgiver i hele optjeningsåret, er der ikke ret til løn under hele ferien. Der foretages lønfradrag for ikke-optjent ferie. Lønfradraget udgør 1/1924 af årslønnen for hver time, og 7,4 timer for hver dag, der holdes ferie. Har en lønmodtager været ansat hos en anden arbejdsgiver i løbet af optjeningsåret, vil vedkommende have feriegodtgørelse stående hos Ferie Konto, som kan komme til udbetaling, når ferien holdes. Feriegodtgørelsen kan helt eller delvist erstatte den manglende lønudbetaling.

Særlig feriegodtgørelse
Ud over ferie med løn har den ansatte ret til særlig feriegodtgørelse på 1,5 %, der træder i stedet for ferielovens ferietillæg på 1 %. Den særlige feriegodtgørelse beregnes af den løn, som den ansatte har fået i optjeningsåret. Udbetaling sker ved ferieåret start sædvanligvis sammen med lønnen for april måned for bagudlønnede og maj måned for forudlønnede.

Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn
Den ansatte kan i stedet for løn og særlig feriegodtgørelse på 1,5 % vælge, i stedet at holde ferie med feriegodtgørelse på 12 % af lønnen i optjeningsåret.. Ønsker den ansatte at foretage dette valg, skal anmodning herom fremsættes før optjeningsåret begynder, dvs. senest 31. december det forudgående år. Hvis den ansatte fremsætter anmodningen ex. 20. december 2016, vil den ansatte få feriekort for ferieåret, der begynder 1. maj 2018.

Feriedagpenge
Nyuddannede, ledige og andre (f.eks. ansatte på barsel i den ulønnede periode), der ikke har optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse til 5 ugers ferie, kan under nærmere betingelser have ret til at få udbetalt feriedagpenge fra A-kassen. Bemærk, at det ikke gælder de særlige feriedage.