Overførsel af ferie

Overførsel af ferie ud over 20 dage

Ferieloven giver mulighed for at optjent ferie udover 20 dage/4 uger kan overføres til det efterfølgende ferieår. 

For at kunne overføre ferie, skal der inden den 30. september efter ferieårets udløb foreligge en skriftlig aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren kan ikke ensidigt pålægge den ansatte at overføre ferie. Det er vigtigt, at aftalen om overførsel af ferie er så præcis som mulig, så man undgår efterfølgende fortolkningstvivl. Særligt skal det stå klart, hvordan og hvornår ferien efterfølgende skal afvikles. Hvis det f.eks. helt præcist er aftalt, hvornår ferien det efterfølgende år skal afholdes, kan arbejdsgiveren ikke ændre ferien.

HVis det ikke ved overførslen er aftalt , hvornår den overførte ferie holdes, gælder de almindelige varslingsregler. Overført ferie skal afvikles før optjent ferie fra det forudgående kalenderår.
 
Hvis en ansat, der har overført ferie, fratræder inden ferien er holdt, bortfalder retten til at holde mere end 25 dages ferie i ét ferieår.  I stedet udbetales feriegodtgørelse for ferie udover 25 dage.