Overførsel af ferie

Overførsel af ferie ud over 20 dage 
Ferieloven giver mulighed for, at man ved kollektiv aftale kan beslutte, at det skal være muligt at overføre ferie til det følgende ferieår. På det statslige område har man aftalt, at det skal være muligt at overføre ferie.

Der er dog fastsat en minimumsgrænse på 20 dage (4 uger), som den ansatte skal holde hvert år. Det er muligt at aftale såvel overførsel til et som flere på hinanden følgende år. Er der tale om feriehindringsferie, gælder andre bestemmelser. Se afsnittet om feriehindring.

For at kunne overføre ferie, skal der inden den 30. september efter ferieårets udløb foreligge en skriftlig aftale indgået mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren kan ikke ensidigt pålægge den ansatte at overføre ferie. Det er vigtigt, at aftalen om overførsel af ferie er så præcis som mulig, så man undgår efterfølgende fortolkningstvivl. Særligt skal det stå klart, hvordan og hvornår ferien efterfølgende skal afvikles. Hvis det f.eks. helt præcist er aftalt, hvornår ferien det efterfølgende år skal afholdes, kan arbejdsgiveren ikke ændre ferien.
Personalestyrelsen og CFU har udarbejdet et skema, som kan bruges i forbindelse med indgåelse af en sådan aftale.

Eksempel:
Det aftales, at der i de næste 2 ferieår skal overføres mest mulig ferie, og at den overførte ferie skal holdes i de 2 første uger af september i det 3. ferieår.

Ferieår 1: 5 optjente feriedage overføres til næste følgende år
Ferieår 2: 5 overførte dage + 15 optjente feriedage holdes. 10 optjente feriedage overføres til næste ferieår.
Ferieår 3: De 10 overførte feriedage holdes i september, f.eks. i forlængelse af de optjente 25 dage, dvs. i alt 7 uger.

Den ansatte får sin fast påregnelige løn under ferie på det tidspunkt, hvor den overførte ferie afholdes.

Ved overførsel af ferie gælder de almindelige varslingsregler. Overført ferie skal afvikles før optjent ferie fra det forudgående kalenderår, jf. om principper for afvikling af ferie.