Særlige regler for tjenestemænd

Tjenestemænd følger de samme regler som de overenskomstansatte med få undtagelser:

For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte kan arbejdsgiveren bestemme, at hovedferien på 15 dage helt eller delvist skal placeres uden for ferieperioden, dvs. fra den 1. maj til den 30. september. Det forudsætter, at tjenstlige forhold gør det nødvendigt. Som kompensation får tjenestemanden 1,8 times betalt frihed for hver feriedag, der er placeret uden for ferieperioden.

Tjenestemænd må også tåle, at arbejdsgiveren udskyder op til 1 uges ferie til det efterfølgende ferieår. Det forudsætter, at ganske særlige tjenstlige forhold gør det nødvendigt. Udskydelse af ferie kan ikke finde sted 2 år i træk. Som kompensation ydes en halv dags betalt frihed for hver udskudt feriedag.

Hvis en tjenestemand og en arbejdsgiver i forvejen har indgået en aftale om overførsel af ferie ud over 20 dage i et ferieår, kan udskydelse af tjenstlige grunde ikke finde sted i samme ferieår.

Der gælder også særlige ferieregler for tjenestemænd, der genindtræder i tjenesten efter afskedigelse med ventepenge, rådighedsløn eller efter afsked pga. helbredsmæssige årsager.