Særlige feriedage

Ud over ferie i henhold til ferieloven optjener en ansat 0,42 særlig feriedag med løn for hver måneds ansættelse, svarende til 5 dage pr. år. Særlige feriedage optjenes og afvikles efter samme regler som andre feriedage.

Den ansattes ønsker for placeringen af disse særlige feriedage skal så vidt muligt efterkommes af arbejdsgiver.

De særlige feriedage kan afvikles som enkeltdage eller halve dage.

Ubrugte særlige feriedage afregnes kontant til den ansatte (i modsætning til anden ferie, der afregnes til Ferie Konto) ved ferieårets udløb, med mindre den ansatte og arbejdsgiveren aftaler, at dagene overføres til et følgende ferieår.

Ikke-optjente særlige feriedage findes ikke. Medarbejderen har kun ret til at holde særlige feriedage, hvis de er optjent i det aktuelle arbejdsforhold eller efter aftale er overført fra et tidligere ansættelsesforhold.