Udbetaling af ferie

Udbetaling af ferie og feriepenge

Der er i en række situationer mulighed for at  få udbetalt ferie eller feriegodtgørelse :

  • Hvis du ikke har holdt hele din ferie og hvis beløbet er på 1.500 kr. eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, så udbetaler arbejdsgiveren ved ferieårets udløb automatisk beløbet til dig. Betingelsen er at beløbet vedrører den 5. ferieuge.
  • Feriegodtgørelse op til 3.000 kr. efter fradrag af skat mv. , kan du søge om at få udbetalt, hvis beløbet vedrører ferie, der er holdt i det netop afsluttede ferieår.  Du skal skriftligt anmode herom senest den 30. september efter ferieårets udløb.
  • Hvis beløbet (løn under ferie eller feriegodtgørelse) vedrører den 5. ferieuge kan du søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Betingelsen er, at ferien skulle have været holdt i det netop afsluttede ferieår, og at ferien ikke er overført. Du skal skriftligt anmode om udbetaling senest den 30. september efter ferieårets udløb.
  • Hvis beløbet vedrører ferie, der er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieårets udløb den 30. april, kan du anmode om at få beløbet udbetalt. Du skal skriftligt anmode herom senest den 30. september efter ferieårets udløb.

Har du  fået udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, børnepasningsorlovsydelser, kontanthjælp m.v. gælder der særlige regler.

Forældelse

Krav på løn under ferie, feriegodtgørelse eller særlig feriegodtgørelse forældes, hvis der ikke er rejst krav over for arbejdsgiveren senest den 30.september efter ferieårets udløb. Hvis arbejdsgiveren ikke efterkommer kravet, kontakt da BF. Kravet mod arbejdsgiver forældes nemlig med mindre den ansatte senest den 30. november efter ferieårets udløb søger kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse eller ved at rette henvendelse til Pensionsstyrelsen.