Rådgivning og økonomisk støtte til kompetenceudvikling

Kompetencesekretariatet tilbyder rådgivning og sparring samt økonomisk støtte til kompetenceudvikling.

Rådgivning om kompetenceudvikling
Centrets konsulenter yder gratis rådgivning om kompetenceudvikling til statslige arbejdspladser. Konsulenterne kan blandt andet hjælpe institutioner og medarbejdergrupper med at:

  • afdække behov og mål for kompetenceudvikling
  • anvende konkrete værktøjer til kompetenceudvikling
  • få overblik over forskellige muligheder for udvikling og uddannelse
  • planlægge udviklingsprojekter
  • formidle viden og nytænkning

Centret formidler viden og erfaringer gennem blandt andet:

  • seminarer og inspirationsdage
  • arbejdende netværk, hvor forskellige arbejdspladser samarbejder om udvikling
  • konferencer og workshops
  • rapporter og evalueringer
  • inspirationsoplæg

Økonomisk støtte

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser
Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er det besluttet at videreføre Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser - FUSA.

Formålet med fonden er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne beslutter. Fonden kan tillige anvendes til at yde støtte til arbejdspladser med særlige behov, herunder omstillingsbehov.


Kompetencefonden yder økonomisk støtte til længerevarende individuelle kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på statens arbejdspladser.


Udvikling af ny viden, værktøjer og uddannelser

Kompetencesekretariatet udvikler, markedsfører og sikrer kvaliteten af arbejdsmarkedsuddannelser til statsansatte og rådgiver om det offentlige uddannelsessystem

Centret udvikler ny viden via samarbejde med videncentre, konsulentfirmaer og forskere inden for kompetenceudvikling. Centret udvikler desuden værktøjer inden for kompetenceudvikling.

 

Du kan læse mere om Kompetencesekretariatet her.