Kompetencesites

Nedenfor finder du link til hjemmesider vedr. kompetenceudvikling. Nogle retter sig mod det kommunale område og andre mod det statslige område, men de kan alle bruges til inspiration til arbejdet med kompetenceudvikling på arbejdspladsen.

Kompetenceweb er de kommunale parters fælles hjemmeside med værktøjer og inspiration til arbejdet med kompetenceudvikling i kommunerne

Kompetencesekretariatet blev etableret af Finansministeriet og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU) ved overenskomstforhandlingerne i 1999. Centret er ført videre ved de efterfølgende overenskomstforhandlinger. På hjemmesiden gives der rådgivning og værktøjer til kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet afholder også en del arrangementer målrettet medarbejdere i staten samt tillidsrepræsentanter og ledere, som skal arbejde med kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet er bl.a. sparringspartner i arbejdet med at kortlægge nuværende kompetencer og som rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af kompetencestrategi. Ved overenskomstforhandlingerne har partenerne desuden afsat midler, som kan søges til projekter og indsatser, som fremmer statslige arbejdspladser og medarbejderes udvikling.

Lederweb.dk er udgivet af Væksthus for ledelse. Her finder du bl.a. artikler og værktøjer om kompetenceudvikling,