Læs om de overenskomster og aftaler som BF's medlemmer er omfattet af
Her ses - udover ikrafttrædelsestidspunkter for enkeltelementer i forbundets overenskomster - samtlige generelle gældende generelle overenskomster og aftaler for BF's medlemmer. Aftaler om specielle forhold - eksempelvis seniorer - findes under det enkelte emne.
Gældende overenskomster og aftaler
Gældende overenskomster og aftaler
Arkiv med tidligere overenskomster og aftaler (ikke længere gældende)
Gældende overenskomster og aftaler
Arkiv med tidligere overenskomster og aftaler (ikke længere gældende)