Aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer 2005-2008 - KL

BF's tjenestemandsaftale 2005-2008
Tjenestemandsaftale gældende for perioden 2005-2008