Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, bibliotekarer og musikskoleledere/-lærere

Tidligere aftale om lokal løndannelse, gældende 2005-2008
Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, bibliotekarer og musikskoleledere/-lærere, 2005-2008