Overenskomst for akademikere 2013-2015

Tidligere overenskomst for akademikere i kommunerne.

Overenskomst for akademikere kommunerne  - 2013-2015