Overenskomst for Ikke-faguddannede bibliotekarer - KL - 2005-2008

Tidligere gældende aftale 2005-2008
Overenskomst for Ikke-Faguddannede Bibliotekarer, 2005-2008