Aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer - Kommuner - 2015

Her finder du gældende tjenestemandsaftale for BF's kommunale tjenestemænd


Her finder du den tjenestemandsaftale, der er gældende for Bibliotekarforbundets medlemmer på det kommunale område i perioden 1. april 2015 til 31. marts 2017. Aftalen er forhandlet mellem KL og BF.


Kommunal Tjenestemandsaftale

Aftalen dækker løn-, pensions- og øvrige ansættelsesvilkår, som f.eks. arbejdstid, ferie, sygdom, opsigelse m.v.