Aftale om aflønning af løst ansatte bibliotekarer (Tilkaldevikarer)

Aftale om aflønning af løst ansatte bibliotekarer (Tilkaldevikarer) er ikke længere en selvstændig aftale men indgår nu som en del af AC-overenskomstens bestemmelser særligt for bibliotekarer: Protokollat 1 nr. 5.2.