Chefaftaler

Her finder du chefaftaler, der dækker direktører, forvaltningschefer, andre administrative chefer på det kommunale område

Aftale om aflønning af chefer i kommunerne


Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune

Aftale om ny løndannelse for chefer i kommunerne