Gældende AC-overenskomst - Regioner - 2015-2018

Her finder du den AC-overenskomst, der p.t. er gældende for Bibliotekarforbundets medlemmer.

Overenskomst for regionalt ansatte akademikere - herunder Bibliotekarforbundets medlemmer - gælder for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018. Overenskomsten er forhandlet mellem Danske Regioner og Akademikerne.

Regionale AC-overenskomst

En overenskomst er en kollektiv aftale mellem en lønmodtagerorganisation og en arbejdsgiver(organisation) om løn-, pensions- og øvrige ansættelsesvilkår, som f.eks. arbejdstid, ferie, sygdom, opsigelse m.v.