Gældende AC-overenskomst 2015-2018

Her finder du den AC-overenskomst, der er gældende for Bibliotekarforbundets medlemmer.

Overenskomst for kommunalt ansatte akademikere - herunder Bibliotekarforbundets medlemmer - gælder for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018. Overenskomsten er forhandlet mellem KL og Akademikerne.

Kommunale AC-overenskomst  

En overenskomst er en kollektiv aftale mellem en lønmodtagerorganisation og en arbejdsgiver(organisation) om løn-, pensions- og øvrige ansættelsesvilkår, som f.eks. arbejdstid, ferie, sygdom, opsigelse m.v.