Gældende aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer - Stat

Her finder du det aktuelt gældende cirkulære for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Staten.
Tjenestemændenes situation under NY løn er specificeret i følgende cirkulærer:

Cirkulære af 12. august 2008 om aftale om nyt Lønsystem for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår.