Overenskomst for Ikke-Faguddannede Bibliotekarer 2008-2011

Her finder du gældende overenskomst for Ikke-Faguddannede bibliotekarer
Bibliotekarforbundet har siden 1992 også organiseret Ikke-faguddannede bibliotekarer. Der er indgået specielle overenskomst vedrørende denne gruppes løn- og ansættelsesvilkår.

Overenskomst for ikke-faguddannede bibliotekarer 2008-2011