Protokollat om Vagttillæg - KL

Her finder du regler for honorering vedr. aften- og weekendarbejde.
BF's vagttillægsaftale med KL blev ændret i forbindelse med OK08-forhandlingerne:

Vagttilægsaftale 2008-2011

Vagttillægsaftalen her gælder for overenskomstansatte bibliotekarer.
Der findes dog fuldstændigt identisk regelsæt for tjenestmandsansatte bibliotekarer.