Læs om din pensionsordning og dækninger ved død, invaliditet og kritisk sygdom og hvordan du kan få hjælp hvis du bliver syg, eller får en skade.

Som offentligt ansat har du en obligatorisk pensionsordning.  Som privatansat skal du selv aftale dine pensionsvilkår, eller du indgår i virksomhedens pensionsaftale. Er der ingen pensionsaftale, kan du komme med i pensionsaftalen for offentligt ansatte med gunstige vilkår. Ring til BF og hør nærmere. 


BF-Notat
 • Pension og forsikringer for overenskomstansatte (opdateret 1.2.18)
  Sammen med din overenskomst om løn og ansættelsesvilkår følger en aftale om din pension, som forhandles af Bibliotekarforbundet. Du kan ikke selv vælge dit egen pensionsselskab, da det er din uddannelsesbaggrund, der bestemmer hvilket pensionsselskab du skal ind i.

 • Pensionsreformer 2017 og 2018 - det skal altid kunne betale sig at spare op - se med her
  PFA Pension har afholdt et par webinarer om regeringens nye reform på pensionsområdet, der har til formål at imødegå de samspilsproblemer der har været i forhold til det økonomiske incitament til at spare op. Se dem her:

 • Om delpension PFA - brug af din pension, mens du stadig er i arbejde
  Overenkomstansatte bibliotekarer får med den nye AC-overenskomst (OK-13) mulighed for at vælge delpension. Delpension giver den enkelte mulighed for at bruge af sin egen pensionsopsparing i forbindelse med nedgang i arbejdstid.  

 • Gruppelivsdækninger (dækninger for kritisk sygdom, død og invaliditet)
  Alle offentligt ansatte bibliotekarer er omfattet af en gruppelivsordning/basisdækninger, der giver dækning ved dødsfald, invaliditet og kritisk sygdom. Dækningerne varierer alt efter din ansættelsesform og område. Gruppeliv for tjenestemænd administreres af Forenede gruppeliv (www.FG.dk)  Basisdækningerne for overenskomstansatte administreres af PFA, og ligger tilgængeligt på www.pfa.dk/bf.  Har du behov for at gøre brug af disse dækninger skal du kontakte enten FG eller PFA afhængig af din ansættelsesform.  Orientering om kritisk sygdom for ansatte bliver automatisk udvekslet  via et samarbejde med sundhedsstyrelsen og pensionsselskaber. Man skal dog selv anmelde sit krav enten hos FG eller PFA.  Se oversigt her over dækninger:

BF-Notat
 • Pension og forsikringer for overenskomstansatte (opdateret 1.2.18)
  Sammen med din overenskomst om løn og ansættelsesvilkår følger en aftale om din pension, som forhandles af Bibliotekarforbundet. Du kan ikke selv vælge dit egen pensionsselskab, da det er din uddannelsesbaggrund, der bestemmer hvilket pensionsselskab du skal ind i.

 • Pensionsreformer 2017 og 2018 - det skal altid kunne betale sig at spare op - se med her
  PFA Pension har afholdt et par webinarer om regeringens nye reform på pensionsområdet, der har til formål at imødegå de samspilsproblemer der har været i forhold til det økonomiske incitament til at spare op. Se dem her:

 • Om delpension PFA - brug af din pension, mens du stadig er i arbejde
  Overenkomstansatte bibliotekarer får med den nye AC-overenskomst (OK-13) mulighed for at vælge delpension. Delpension giver den enkelte mulighed for at bruge af sin egen pensionsopsparing i forbindelse med nedgang i arbejdstid.  

 • Gruppelivsdækninger (dækninger for kritisk sygdom, død og invaliditet)
  Alle offentligt ansatte bibliotekarer er omfattet af en gruppelivsordning/basisdækninger, der giver dækning ved dødsfald, invaliditet og kritisk sygdom. Dækningerne varierer alt efter din ansættelsesform og område. Gruppeliv for tjenestemænd administreres af Forenede gruppeliv (www.FG.dk)  Basisdækningerne for overenskomstansatte administreres af PFA, og ligger tilgængeligt på www.pfa.dk/bf.  Har du behov for at gøre brug af disse dækninger skal du kontakte enten FG eller PFA afhængig af din ansættelsesform.  Orientering om kritisk sygdom for ansatte bliver automatisk udvekslet  via et samarbejde med sundhedsstyrelsen og pensionsselskaber. Man skal dog selv anmelde sit krav enten hos FG eller PFA.  Se oversigt her over dækninger:

BF-Notat
 • Pension og forsikringer for overenskomstansatte (opdateret 1.2.18)
  Sammen med din overenskomst om løn og ansættelsesvilkår følger en aftale om din pension, som forhandles af Bibliotekarforbundet. Du kan ikke selv vælge dit egen pensionsselskab, da det er din uddannelsesbaggrund, der bestemmer hvilket pensionsselskab du skal ind i.

 • Pensionsreformer 2017 og 2018 - det skal altid kunne betale sig at spare op - se med her
  PFA Pension har afholdt et par webinarer om regeringens nye reform på pensionsområdet, der har til formål at imødegå de samspilsproblemer der har været i forhold til det økonomiske incitament til at spare op. Se dem her:

 • Om delpension PFA - brug af din pension, mens du stadig er i arbejde
  Overenkomstansatte bibliotekarer får med den nye AC-overenskomst (OK-13) mulighed for at vælge delpension. Delpension giver den enkelte mulighed for at bruge af sin egen pensionsopsparing i forbindelse med nedgang i arbejdstid.  

 • Gruppelivsdækninger (dækninger for kritisk sygdom, død og invaliditet)
  Alle offentligt ansatte bibliotekarer er omfattet af en gruppelivsordning/basisdækninger, der giver dækning ved dødsfald, invaliditet og kritisk sygdom. Dækningerne varierer alt efter din ansættelsesform og område. Gruppeliv for tjenestemænd administreres af Forenede gruppeliv (www.FG.dk)  Basisdækningerne for overenskomstansatte administreres af PFA, og ligger tilgængeligt på www.pfa.dk/bf.  Har du behov for at gøre brug af disse dækninger skal du kontakte enten FG eller PFA afhængig af din ansættelsesform.  Orientering om kritisk sygdom for ansatte bliver automatisk udvekslet  via et samarbejde med sundhedsstyrelsen og pensionsselskaber. Man skal dog selv anmelde sit krav enten hos FG eller PFA.  Se oversigt her over dækninger:

BF-Notat
 • Privatansatte kan også komme med i PFA
  Privatansatte medlemmer i Bibliotekarforbundet kan også komme med i den fordelagtige pensionsordning i PFA. Fordelene ved at skifte er blandt andet lave omkostninger, lempelige helbredsoplysninger ved optagelse og fornuftige forsikringsdækninger

BF-vejledning
 • Pension for privatansatte
  Privatansattes pensionsrettigheder afhænger af, hvad der er aftalt i det enkelte ansættelsesforhold. Er den pågældende omfattet af en overenskomst (f.eks. på DBC og DR) vil pensionsrettighederne være beskrevet heri. Størstedelen af de privatansatte er imidlertid ikke omfattet af en overenskomst, og i så fald afhænger pensionsrettighederne af, hvad der er aftalt mellem medarbejder og arbejdsgiver (se ansættelseskontrakten).

Læs mere - websites
Der findes ikke dokumenter til dette område.