Læs om din pensionsordning og dækninger ved død, invaliditet og kritisk sygdom 
Som offentligt ansat har du en obligatorisk pensionsordning.  Som privatansat skal du selv aftale dine pensionsvilkår. Læs mere nedenfor

 

BF-Notat
 • Pension og forsikringer for overenskomstansatte
  Sammen med din overenskomst om løn og ansættelsesvilkår følger en aftale om din pension, som forhandles af Bibliotekarforbundet. Du kan ikke selv vælge dit egen pensionsselskab.

 • Om delpension PFA - brug af din pension, mens du stadig er i arbejde
  Overenkomstansatte bibliotekarer får med den nye AC-overenskomst (OK-13) mulighed for at vælge delpension. Delpension giver den enkelte mulighed for at bruge af sin egen pensionsopsparing i forbindelse med nedgang i arbejdstid.  

 • Information om PFA Forebygger (fysioterapi mv) samt telefonisk psykologhjælp
  Hvis du får ondt i ryg eller skuldre, mens du arbejder, eller hvis du bliver udsat for stress i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få hjælp via Bibliotekarforbundets pensionsordning, hvis du er ansat i en kommune eller i en region.

 • Gruppelivsdækninger (dækninger for kritisk sygdom, død og invaliditet)
  Alle offentligt ansatte bibliotekarer er omfattet af en gruppelivsordning/basisdækninger, der giver dækning ved dødsfald, invaliditet og kritisk sygdom. Dækningerne varierer alt efter din ansættelsesform og område. Gruppeliv for tjenestemænd administreres af Forenede gruppeliv (www.FG.dk) mens basisdækningerne for overenskomstansatte administreres af PFA. Du finder en oversigt her. Har du behov for at gøre brug af disse dækninger skal du kontakte enten FG eller PFA afhængig af din ansættelsesform.  Dækning for kritisk sygdom bliver automatisk udbetalt via et samarbejde med sundhedsstyrelsen og pensionsselskaber. Man kan dog også selv anmelde sit krav. Automatikken gælder dog ikke ved kritisk sygdom for børn - en rettighed tjenestemænd i staten har fået i forbindelse med OK-11. Se oversigt her over dækninger:

BF-Notat
 • Pension og forsikringer for overenskomstansatte
  Sammen med din overenskomst om løn og ansættelsesvilkår følger en aftale om din pension, som forhandles af Bibliotekarforbundet. Du kan ikke selv vælge dit egen pensionsselskab.

 • Om delpension PFA - brug af din pension, mens du stadig er i arbejde
  Overenkomstansatte bibliotekarer får med den nye AC-overenskomst (OK-13) mulighed for at vælge delpension. Delpension giver den enkelte mulighed for at bruge af sin egen pensionsopsparing i forbindelse med nedgang i arbejdstid.  

 • Information om PFA Forebygger (fysioterapi mv) samt telefonisk psykologhjælp
  Hvis du får ondt i ryg eller skuldre, mens du arbejder, eller hvis du bliver udsat for stress i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få hjælp via Bibliotekarforbundets pensionsordning, hvis du er ansat i en kommune eller i en region.

 • Gruppelivsdækninger (dækninger for kritisk sygdom, død og invaliditet)
  Alle offentligt ansatte bibliotekarer er omfattet af en gruppelivsordning/basisdækninger, der giver dækning ved dødsfald, invaliditet og kritisk sygdom. Dækningerne varierer alt efter din ansættelsesform og område. Gruppeliv for tjenestemænd administreres af Forenede gruppeliv (www.FG.dk) mens basisdækningerne for overenskomstansatte administreres af PFA. Du finder en oversigt her. Har du behov for at gøre brug af disse dækninger skal du kontakte enten FG eller PFA afhængig af din ansættelsesform.  Dækning for kritisk sygdom bliver automatisk udbetalt via et samarbejde med sundhedsstyrelsen og pensionsselskaber. Man kan dog også selv anmelde sit krav. Automatikken gælder dog ikke ved kritisk sygdom for børn - en rettighed tjenestemænd i staten har fået i forbindelse med OK-11. Se oversigt her over dækninger:

BF-Notat
 • Pension og forsikringer for overenskomstansatte
  Sammen med din overenskomst om løn og ansættelsesvilkår følger en aftale om din pension, som forhandles af Bibliotekarforbundet. Du kan ikke selv vælge dit egen pensionsselskab.

 • Om delpension PFA - brug af din pension, mens du stadig er i arbejde
  Overenkomstansatte bibliotekarer får med den nye AC-overenskomst (OK-13) mulighed for at vælge delpension. Delpension giver den enkelte mulighed for at bruge af sin egen pensionsopsparing i forbindelse med nedgang i arbejdstid.  

 • Information om PFA Forebygger (fysioterapi mv) samt telefonisk psykologhjælp
  Hvis du får ondt i ryg eller skuldre, mens du arbejder, eller hvis du bliver udsat for stress i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få hjælp via Bibliotekarforbundets pensionsordning, hvis du er ansat i en kommune eller i en region.

 • Gruppelivsdækninger (dækninger for kritisk sygdom, død og invaliditet)
  Alle offentligt ansatte bibliotekarer er omfattet af en gruppelivsordning/basisdækninger, der giver dækning ved dødsfald, invaliditet og kritisk sygdom. Dækningerne varierer alt efter din ansættelsesform og område. Gruppeliv for tjenestemænd administreres af Forenede gruppeliv (www.FG.dk) mens basisdækningerne for overenskomstansatte administreres af PFA. Du finder en oversigt her. Har du behov for at gøre brug af disse dækninger skal du kontakte enten FG eller PFA afhængig af din ansættelsesform.  Dækning for kritisk sygdom bliver automatisk udbetalt via et samarbejde med sundhedsstyrelsen og pensionsselskaber. Man kan dog også selv anmelde sit krav. Automatikken gælder dog ikke ved kritisk sygdom for børn - en rettighed tjenestemænd i staten har fået i forbindelse med OK-11. Se oversigt her over dækninger:

BF-Notat
 • Privatansatte kan også komme med i PFA
  Privatansatte medlemmer i Bibliotekarforbundet kan også komme med i den fordelagtige pensionsordning i PFA. Fordelene ved at skifte er blandt andet lave omkostninger, lempelige helbredsoplysninger ved optagelse og fornuftige forsikringsdækninger

BF-vejledning
 • Pension for privatansatte
  Privatansattes pensionsrettigheder afhænger af, hvad der er aftalt i det enkelte ansættelsesforhold. Er den pågældende omfattet af en overenskomst (f.eks. på DBC og DR) vil pensionsrettighederne være beskrevet heri. Størstedelen af de privatansatte er imidlertid ikke omfattet af en overenskomst, og i så fald afhænger pensionsrettighederne af, hvad der er aftalt mellem medarbejder og arbejdsgiver (se ansættelseskontrakten).

Læs mere - websites
Der findes ikke dokumenter til dette område.