Læs om din tjenestemandspension, hvordan du er sikret ved sygdom og gruppeliv ved død og kritisk sygdom 

 

BF-Notat
 • Om tjenestemandspensionen i staten (herunder opsat pension)
  Tjenestemandspensionen beregnes ud fra din opnåede pensionsalder (1 års beskæftigelse på fuld tid optjent efter det fyldte 25 år svarer til et års pensionsalder) din alder og dit løntrin på fratrædelsestidspunktet.

 • Supplerende pension tjenestemænd - pension af tillæg for offentligt ansatte
  Tjenestemænd får indbetalt pension af deres kronetillæg (fx. vagttillæg, Kvalifikationstillæg, funktionstillæg) med den pensionsprocent der er gældende for overenskomstansatte.

 • Gruppelivsdækninger (dækninger for kritisk sygdom, død og invaliditet)
  Alle offentligt ansatte bibliotekarer er omfattet af en gruppelivsordning/basisdækninger, der giver dækning ved dødsfald, invaliditet og kritisk sygdom. Dækningerne varierer alt efter din ansættelsesform og område. Gruppeliv for tjenestemænd administreres af Forenede gruppeliv (www.FG.dk) mens basisdækningerne for overenskomstansatte administreres af PFA. Du finder en oversigt her. Har du behov for at gøre brug af disse dækninger skal du kontakte enten FG eller PFA afhængig af din ansættelsesform.  Dækning for kritisk sygdom bliver automatisk udbetalt via et samarbejde med sundhedsstyrelsen og pensionsselskaber. Man kan dog også selv anmelde sit krav. Automatikken gælder dog ikke ved kritisk sygdom for børn - en rettighed tjenestemænd i staten har fået i forbindelse med OK-11. Se oversigt her over dækninger:

BF-Notat
BF-Notat
 • Om tjenestemandspensionen (herunder opsat pension)
 • Supplerende pension tjenestemænd - pension af tillæg for offentligt ansatte
  Tjenestemænd får indbetalt pension af deres kronetillæg (fx. vagttillæg, Kvalifikationstillæg, funktionstillæg) med den pensionsprocent der er gældende for overenskomstansatte.

 • Gruppelivsdækninger (dækninger for kritisk sygdom, død og invaliditet)
  Alle offentligt ansatte bibliotekarer er omfattet af en gruppelivsordning/basisdækninger, der giver dækning ved dødsfald, invaliditet og kritisk sygdom. Dækningerne varierer alt efter din ansættelsesform og område. Gruppeliv for tjenestemænd administreres af Forenede gruppeliv (www.FG.dk) mens basisdækningerne for overenskomstansatte administreres af PFA. Du finder en oversigt her. Har du behov for at gøre brug af disse dækninger skal du kontakte enten FG eller PFA afhængig af din ansættelsesform.  Dækning for kritisk sygdom bliver automatisk udbetalt via et samarbejde med sundhedsstyrelsen og pensionsselskaber. Man kan dog også selv anmelde sit krav. Automatikken gælder dog ikke ved kritisk sygdom for børn - en rettighed tjenestemænd i staten har fået i forbindelse med OK-11. Se oversigt her over dækninger:

BF-vejledning
 • Pension for privatansatte
  Privatansattes pensionsrettigheder afhænger af, hvad der er aftalt i det enkelte ansættelsesforhold. Er den pågældende omfattet af en overenskomst (f.eks. på DBC og DR) vil pensionsrettighederne være beskrevet heri. Størstedelen af de privatansatte er imidlertid ikke omfattet af en overenskomst, og i så fald afhænger pensionsrettighederne af, hvad der er aftalt mellem medarbejder og arbejdsgiver (se ansættelseskontrakten).

Læs mere - websites
Der findes ikke dokumenter til dette område.