Læs om seniorstillinger, seniorbonus, seniordage, seniorsamtaler mv
BF-Notat
 • Om seniorpolitik og aftalemuligheder i staten
  I staten er der med hjemmel i aftaler om seniorpolitik mulighed for at etablere seniorstillinger med hel- eller delvis lønafdækning samt fuld pensionsindbetaling.

 • Senioraftaler på det statslige område
  På det offentlige arbejdsmarked er der lavet rammeaftaler/cirkulærer om seniorpolitik, der kort fortalt indebærer muligheden for lokalt at indgå aftale om nedsat arbejdstid (og deri løn), men hvor pensionsvilkårene kan fastholdes, som om medarbejderen er på fuld tid.

BF-Notat
 • Om seniorpolitik og aftalemuligheder i regionerne
  På regionale arbejdspladser er der med hjemmel i rammeaftale om seniorpolitik mulighed for at etablere seniorstillinger med hel- eller delvis lønafdækning samt fuld pensionsindbetaling.

 • Seniorbonus i regionerne
  I forbindelse med trepartforhandlingerne i foråret 2007 blev der mellem parterne (Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, FTF og AC) fastlagt en række initiativer i forhold til fastholdelse, heri at ældre medarbejdere får seniorrettigheder.

 • Senioraftaler på det kommunale/regionale område
  På det offentlige arbejdsmarked er der lavet rammeaftaler/cirkulærer om seniorpolitik, der kort fortalt indebærer muligheden for lokalt at indgå aftale om nedsat arbejdstid (og deri løn), men hvor pensionsvilkårene kan fastholdes, som om medarbejderen er på fuld tid. På det kommunale/regionale område kan man indgå aftale for medarbejdere over 52 år.

BF-Notat
 • Om seniorpolitik og aftalemuligheder i kommuner
  I kommunerne er der med hjemmel i rammeaftale om seniorpolitik mulighed for at etablere seniorstillinger med hel- eller delvis lønafdækning samt fuld pensionsindbetaling.

 • Seniordage i kommunerne
  I kommunerne er der en aftale om seniordage til ansatte. Det blev indført i forbindelse med trepartsforhandlingerne i 2007 og siden videreført i OK2009-2011 og videreført i OK2011-2013.

 • Senioraftaler på det kommunale/regionale område
  På det offentlige arbejdsmarked er der lavet rammeaftaler/cirkulærer om seniorpolitik, der kort fortalt indebærer muligheden for lokalt at indgå aftale om nedsat arbejdstid (og deri løn), men hvor pensionsvilkårene kan fastholdes, som om medarbejderen er på fuld tid. På det kommunale/regionale område kan man indgå aftale for medarbejdere over 52 år.

Vejledning
BF-Notat
Der findes ikke dokumenter til dette område.