Læs om funktions-og kvalifikationstillæg samt rådighedstilæg og vagttillæg
BF-Notat
 • Tillæg til overenskomstansatte
  Udover basislønnen kan der til overenskomstansatte på ny løn aftales tillæg i form af funktionstillæg, kvalifikationstillæg og/eller resultatløn

 • Tillæg til tjenestemænd
  Udover basislønnen kan der til tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte på ny løn aftales tillæg i form af funktionstillæg, kvalifikationstillæg og/eller resultatløn

 • Reguleringsprocenten
  Reguleringsprocenten sikrer offentligt ansatte en lønudvikling, der følger lønudviklingen på det private område.

 • Rådighedstillæg
  Der ydes rådighedstillæg til fuldmægtige m.m., der påtager sig en rådighedsforpligtelse og forpligtelse til merarbejde på indtil 20 timer pr. kvartal.

Specielt for tillidsrepræsentanter
 • Tillægsmandater
  Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse anbefaler minimumsstørrelser for tillæg

BF-Anbefaling
 • Resultatløn
  Bibliotekarforbundet har udarbejdet denne vejledning om brug af resultatløn 

BF-Notat
 • Tillæg til overenskomstansatte
  Udover basislønnen kan der til overenskomstansatte aftales tillæg i form af funktionstillæg, kvalifikationstillæg og/eller resultatløn.

 • Reguleringsprocenten
  Reguleringsprocenten sikrer offentligt ansatte en lønudvikling, der følger lønudviklingen på det private område.

 • Rådighedstillæg
  Der kan forhandles rådighedstillæg til akademikere (herunder bibliotekarer og cand.scient.bibl.er m.v.), der nyansættes i en administrativ stilling. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtelse på 35 timer pr. kvartal. For allerede ansatte kan der optages drøftelser omkring et eventuelt rådighedsbeløb

Specielt for tillidsrepræsentanter
 • Tillægsmandater
  Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse anbefaler minimumsstørrelser for tillæg

 • Tillægsmandater
  Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse anbefaler minimumsstørrelser for tillæg

 • Rådighedstillæg
  Der kan forhandles rådighedstillæg til akademikere (herunder bibliotekarer og cand.scient.bibl.er m.v.), der nyansættes i en administrativ stilling. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtelse på 35 timer pr. kvartal. For allerede ansatte kan der optages drøftelser omkring et eventuelt rådighedsbeløb

BF-Anbefaling
 • Resultatløn
  Bibliotekarforbundet har udarbejdet denne vejledning om brug af resultatløn 

BF-Notat
 • Tillæg til overenskomstansatte
  Udover basislønnen kan der til overenskomstansatte aftales tillæg i form af funktionstillæg, kvalifikationstillæg og/eller resultatløn.

 • Tillæg til tjenestemænd
  Udover grundl��nnen kan der til tjenestemænd på NY Løn aftales lønforbedringer i form af funktionsløn, kvalifikationsløn eller/og resultatløn.

 • Reguleringsprocenten
  Reguleringsprocenten sikrer offentligt ansatte en lønudvikling, der følger lønudviklingen på det private område.

 • Rådighedstillæg
  Der kan forhandles rådighedstillæg til akademikere (herunder bibliotekarer og cand.scient.bibl.er m.v.), der nyansættes i en administrativ stilling. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtelse på 35 timer pr. kvartal. For allerede ansatte kan der optages drøftelser omkring et eventuelt rådighedsbeløb

 • Tillæg til tillidsrepræsentanter i kommunerne
  Ved OK08 blev det aftalt, at der skal indgås aftale om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter.

Specielt for tillidsrepræsentanter
 • Tillægsmandater
  Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse anbefaler minimumsstørrelser for tillæg

 • Tillægsmandater
  Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse anbefaler minimumsstørrelser for tillæg

 • Rådighedstillæg
  Der kan forhandles rådighedstillæg til akademikere (herunder bibliotekarer og cand.scient.bibl.er m.v.), der nyansættes i en administrativ stilling. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtelse på 35 timer pr. kvartal. For allerede ansatte kan der optages drøftelser omkring et eventuelt rådighedsbeløb

BF-Anbefaling
 • Resultatløn
  Bibliotekarforbundet har udarbejdet denne vejledning om brug af resultatløn 

Der findes ikke dokumenter til dette område.
Der findes ikke dokumenter til dette område.