Læs om valg og uddannelse af TR, TR-kollegier, forhandlings- og aftaleret
BF-Notat
 • TR-valg og vilkår
  Om valg at TR, tidsforbrug, lønvilkår, beskyttelse ved opsigelse og TR-suppleant m.v

 • TR-opgaver
  TR's funktioner på arbejdspladsen og relationer til kolleger, herunder lønforhandlinger

 • TR-kollegier
  Et TR-kollegie er en kreds af tillidsrepræsentanter, der har valgt at gå sammen i et fælles dialog- og inspirationsforum.

 • TR-uddannelse
  BF udbyder egen TR-uddannelse hvert år. Der kan herefter suppleres med AC-overbygningskurser. Endelig udbydes løbende temadage i og uden for TR-kollegierne.

 • Forhandlingsret
  Bibliotekarforbundets uddelegering af retten til at forhandle og indgå aftaler vedrørende løn- og ansættelseforhold til tillidsrepræsentanter.

 • BF/AC-klubber
  BF opfordrer til at der på arbejdspladserne oprettes BF/AC-klubber. Der er mulighed for at søge om klubtilskud

Specielt for tillidsrepræsentanter
BF-Notat
 • TR-valg og vilkår
  Om valg at TR, tidsforbrug, lønvilkår, beskyttelse ved opsigelse og TR-suppleant m.v

 • TR-opgaver
  TR's funktioner på arbejdspladsen og relationer til kolleger, herunder lønforhandlinger

 • TR-kollegier
  Et TR-kollegie er en kreds af tillidsrepræsentanter, der har valgt at gå sammen i et fælles dialog- og inspirationsforum.

 • TR-uddannelse
  BF udbyder egen TR-uddannelse hvert år. Der kan herefter suppleres med AC-overbygningskurser. Endelig udbydes løbende temadage i og uden for TR-kollegierne.

 • Forhandlingsret
  Bibliotekarforbundets uddelegering af retten til at forhandle og indgå aftaler vedrørende løn- og ansættelseforhold til tillidsrepræsentanter.

 • BF/AC-klubber
  BF opfordrer til at der på arbejdspladserne oprettes BF/AC-klubber. Der er mulighed for at søge om klubtilskud

Specielt for tillidsrepræsentanter
BF-Notat
 • TR-valg og vilkår
  Om valg at TR, tidsforbrug, lønvilkår, akutmidler, beskyttelse ved opsigelse og TR-suppleant m.v

 • TR-opgaver
  TR's funktioner på arbejdspladsen og relationer til kolleger, herunder lønforhandlinger

 • TR-kollegier
  Et TR-kollegie er en kreds af tillidsrepræsentanter, der har valgt at gå sammen i et fælles dialog- og inspirationsforum.

 • TR-uddannelse
  BF udbyder egen TR-uddannelse hvert år. Der kan herefter suppleres med AC-overbygningskurser. Endelig udbydes løbende temadage i og uden for TR-kollegierne.

 • Forhandlingsret
  Bibliotekarforbundets uddelegering af retten til at forhandle og indgå aftaler vedrørende løn- og ansættelseforhold til tillidsrepræsentanter.

 • BF/AC-klubber
  BF opfordrer til at der på arbejdspladserne oprettes BF/AC-klubber. Der er mulighed for at søge om klubtilskud

Specielt for tillidsrepræsentanter
BF-Notat
 • Information og høring på private arbejdspladser
  På virksomheder med overenskomst vil der normalt være indgået aftaler om samarbejdsudvalg mv. I så fald er det disse regler der gælder.

 • TR-uddannelse
  BF udbyder egen TR-uddannelse hvert år. Der kan herefter suppleres med AC-overbygningskurser. Endelig udbydes løbende temadage i og uden for TR-kollegierne.