Om Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet - forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere - har omkring 4.300 medlemmer, hvoraf ca. 1.800 er ansat i kommunerne, ca. 700 indenfor staten og omkring 300 i det private erhvervsliv (tal pr. juli 2018). Resten af medlemmerne er enten studentermedlemmer, pensionistmedlemmer, passive medlemmer eller medlemmer uden fast arbejde.

Bibliotekarforbundet varetager medlemmernes tjenstlige, økonomiske, faglige og uddannelsesmæssige interesser. Som en aktiv og dynamisk fagforening arbejder Bibliotekarforbundet på at sikre medlemmernes og bibliotekarfagets interesser i beskæftigelses-, løn- og ansættelsesmæssig samt fagpolitisk henseende.

Forbundet varetager forhandlingsretten for de af forbundets medlemmer, der er omfattet af Bibliotekarforbundets overenskomster. Bibliotekarforbundet deltager i forhandlingssamarbejdet i Akademikernes Centralorganisation (AC) omkring overenskomst- og aftaleforhandlinger. Flere og flere spørgsmål om aftaler og lønformer er i dag decentraliseret og lagt ud til de lokale arbejdspladser. Her varetager forbundets tillidsrepræsentanter store dele af forhandlingsarbejdet i samspil med Bibliotekarforbundet og de enkelte medlemmer.

Bibliotekarforbundet organiserer og varetager forhandlingsretten for alle faguddannede bibliotekarer og cand.scient.bibl.er i Danmark samt ikke-faguddannede bibliotekarer, som er omfattet af Bibliotekarforbundets overenskomster. Bibliotekarforbundet organiserer også bibliotekarstuderende og andre, der er beskæftiget inden for kultur-, informations- eller bibliotekssektoren. Herudover organiserer Bibliotekarforbundet også cand.mag.er og andre traditionelt omfattet af DM's overenskomster, jf. samarbejdsaftalen mellem DM og Bibliotekarforbundet.

Bibliotekarforbundet deltager i forhandlingssamarbejdet som AC-organisation og samarbejder i øvrigt med fagpolitisk aktive organisationer og brugerorganisationer på biblioteks- og kulturområdet såvel nationalt som internationalt.

Bibliotekarforbundet vil sikre bibliotekarisk beskæftigelse gennem stadig udvikling af faget og ønsker derfor at være forum for faglig debat, nytænkning og idéudvikling. Bibliotekarforbundet arbejder for at sikre fuld beskæftigelse inden for faget.

De konkrete tiltag for perioden 2017-2018 kan læses i Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram (PDF-fil)