Om Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet - forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere - har omkring 4.200 medlemmer, hvoraf ca. 1.750 er ansat i kommunerne, ca. 700 indenfor staten og omkring 350 i det private erhvervsliv (tal pr. januar 2019). Resten af medlemmerne er enten studentermedlemmer, pensionistmedlemmer, passive medlemmer eller medlemmer uden fast arbejde.

Bibliotekarforbundets formål er at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske, faglige og uddannelsesmæssige interesser. Formålet er desuden at arbejde for at bevare og styrke adgangen til kultur, information og viden i samfundet.

Som en aktiv og dynamisk fagforening arbejder Bibliotekarforbundet på at sikre medlemmernes og bibliotekarfagets interesser i beskæftigelses-, løn- og ansættelsesmæssig samt fagpolitisk henseende.


Forbundet varetager forhandlingsretten for de af forbundets medlemmer, der er omfattet af Bibliotekarforbundets overenskomster. Bibliotekarforbundet deltager i forhandlingssamarbejdet i Akademikernes Centralorganisation (AC) omkring overenskomst- og aftaleforhandlinger. Flere og flere spørgsmål om aftaler og lønformer er i dag decentraliseret og lagt ud til de lokale arbejdspladser. Her varetager forbundets tillidsrepræsentanter store dele af forhandlingsarbejdet i samspil med Bibliotekarforbundet og de enkelte medlemmer.

Bibliotekarforbundet organiserer og varetager forhandlingsretten for alle faguddannede bibliotekarer og cand.scient.bibl.er i Danmark samt ikke-faguddannede bibliotekarer, som er omfattet af Bibliotekarforbundets overenskomster. Bibliotekarforbundet organiserer også bibliotekarstuderende og andre, der er beskæftiget inden for kultur-, informations- eller bibliotekssektoren, samt andre personer beskæftiget med data, information, viden eller kultur.Herudover organiserer Bibliotekarforbundet også cand.mag.er og andre traditionelt omfattet af DM's overenskomster, jf. samarbejdsaftalen mellem DM og Bibliotekarforbundet.

Bibliotekarforbundet deltager i forhandlingssamarbejdet som AC-organisation og samarbejder i øvrigt med fagpolitisk aktive organisationer og brugerorganisationer på biblioteks- og kulturområdet såvel nationalt som internationalt.

Bibliotekarforbundet vil sikre bibliotekarisk beskæftigelse gennem stadig udvikling af faget og ønsker derfor at være forum for faglig debat, nytænkning og idéudvikling. Bibliotekarforbundet arbejder for at sikre fuld beskæftigelse inden for faget.

De konkrete tiltag for perioden 2019-2021 kan læses i Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram (PDF-fil)