Bibliotekarforbundets ansættelsesgrupper

Arbejder du som stats- eller privatansat, bliver du automatisk medlem af en ansættelsesgruppe.

Statsgruppen og Privatgruppen varetager hver deres gruppes interesser på det tjenstlige, økonomiske og faglige område over for medlemmerne og over for Bibliotekarforbundet.

Se også: Retningslinjer for ansættelsesgrupper

Læs mere om Privatgruppen

Læs mere om Statsgruppen