Klubber

Lokale arbejdspladsklubber er et væsentligt led i Bibliotekarforbundets organisatoriske struktur. Klubbernes formål er at danne lokale netværk som inspiration til debat m.v. samt ikke mindst at være bagland for den lokale tillidsrepræsentant.

Bibliotekarforbundet opfordrer derfor til, at der på alle arbejdspladser dannes BF-klubber. Bibliotekarforbundet har udarbejdet standardvedtægt for klubberne og giver tilskud til klubvirksomhed.

Se nærmere her:

Standardvedtægter for BF-klubber med virkning fra 1.1.2007 - gældende for såvel offentlige som private arbejdspladser

Retningslinier for klubtilskud til BF-klubber med virkning fra 1.1.2007

Retningslinjer for BF-klubtilskud til AC-klubber med virkning fra 1.1.2007