Om Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet - forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere - har omkring 4.800 medlemmer, hvoraf ca. 2.200 er ansat i kommunerne, ca. 900 indenfor staten og omkring 450 i det private erhvervsliv (tal pr. oktober 2011). Resten af medlemmerne er enten studentermedlemmer, pensionistmedlemmer, passive medlemmer eller medlemmer uden fast arbejde.

Bibliotekarforbundet varetager medlemmernes tjenstlige, økonomiske, faglige og uddannelsesmæssige interesser. Som en aktiv og dynamisk fagforening arbejder Bibliotekarforbundet på at sikre medlemmernes og bibliotekarfagets interesser i beskæftigelses-, løn- og ansættelsesmæssig samt fagpolitisk henseende.

Bibliotekarforbundet vil sikre bibliotekarisk beskæftigelse gennem stadig udvikling af faget, og ønsker derfor at være forum for faglig debat, nytænkning og idéudvikling. Bibliotekarforbundet arbejder for at sikre fuld beskæftigelse indenfor faget.