Byen som scene

Bibliotekarforbundet har i 2014 udgivet bogen "BYEN SOM SCENE" af Dorte Skot-Hansen i en 2. udgave. Den koster 125 kroner, og du kan bestille den ved at sende en mail til Bibliotekarforbundet på bf@bf.dk.  Husk at skrive både dit navn og den adresse, som bogen skal sendes til, i din bestilling.

BYEN SOM SCENE – kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundetBYEN SOM SCENE – kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet tager udgangspunkt i et samfund, der har fokus på oplevelser i såvel bylivet som kunst- og kulturinstitutioner, og diskuterer de udfordringer, denne udvikling sætter for den lokale kulturpolitik og byudvikling.

Hvordan kan byer iscenesættes og planlægges som kreative byer uden at blive legeplads for den kreative klasse eller til den rene "fun city"? Her er kulturel og kunstnerisk mangfoldighed omdrejningspunktet, og i bogen gives en lang række best-practice eksempler på byudvikling med kunstnerisk kreativitet i centrum.

Desuden er der i denne 2. udgave af bogen tilføjet et kapitel om de rationaler, der ligger bag kulturpolitikken i byer i dag.


BYEN SOM SCENE
 – kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet
2. udgave, 2014. - 104 sider
ISBN: 978-87-997556-4-6

Pris:  125 kr. (inkl. moms)


DORTE SKOT-HANSEN er mag.art. i kultursociologi og centerleder for Center for Kulturpolitiske Studier ved Københavns Universitet. Hun har især forsket i kultur- og bibliotekspolitik og har bl.a. publiceret bøgerne Holstebro i verden – Verden i Holstebro (1998), Museerne i den danske oplevelsesøkonomi – når oplysning bliver en oplevelse (2008) og er medforfatter til bogen Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation (2011).